Korsvirke

utgör en stomme av varandra korsande bjälkar och stöd

Korsvirke, ett fackverk av trä, utgör en stomme av varandra korsande bjälkar och stöd, ofta förstärkta med snedstöttor. De härigenom bildade fyr- eller trekantiga facken fylls ut (utfackas) med murverk eller lerklinat flätverk. Att bygga med korsvirke var ett virkesbesparande sätt. Snedstyvor behövs egentligen bara i hörnen, men det gick mode i att sätta dessa i nästan varje fack.

Locus Peccatorum i Lund.
I Centraleuropa är det vanligt med korsvirkeskyrkor. Den här ligger i byn Kłanino i Västpommern.

Korsvirkeshuset uppträdde troligen första gången i medelhavsområdet. Man har påträffat korsvirkeshus från romersk tid bland annat i Pompeji. Under medeltiden började korsvirkeshusen att uppträda i Mellaneuropa och spred sig därifrån till England och Skandinavien. Dess konkurrenskraft låg främst i den minskade virkesåtgången.[1]

I Sverige som det var före 1658 och 1645 års gränsförändringar förekom i stort sett ingen korsvirkesbebyggelse på landsbygden. Skåneland och Danmark skilde sig vitt från den svenska trähustraditionen och det var i och med de gamla östdanska landskapens inkorporeringar som Sverige fick en tradition av korsvirkesbebyggelse.

I vissa av de svenska städerna efter östkusten upp till Stockholm förekom dock enstaka korsvirkeshus även före 1600-talet.[1]

Korsvirket fortsatte att vara det dominerande byggnadssättet på Skånes slätter tills 1800-talet öppnade upp för nya stilar och material i husbyggandet. Korsvirke kom då att ses som fattigmanstecken och många korsvirkeshus fick en putsad fasad över eller revs för att ersättas av hus byggda av sten i innerstadskärnorna.

Svenska korsvirkesstäder redigera

Ystad utgör ett framstående exempel på välbevarad korsvirkesstad. I centrala Ystad finns cirka 300 olika korsvirkesbyggnader registrerade.

Halmstad är Europas nordligaste stad med konsekvent genomförd korsvirkesarkitektur.[2] Fastän många korsvirkeshus revs i början av 1900-talet och senast på 1960-talet så finns det några bevarade i stadens centrum.

I Visby finns även flera korsvirkeshus med medeltida anor, vilka är belägna innanför ringmuren.

Sveriges nordligast belägna korsvirkeshus torde vara det ungerska huset importerat från en ungersk bondgårdMannaminne i Nordingrå, Kramfors kommun, Västernorrlands län.

Se även redigera

Noter redigera

  1. ^ [a b] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000
  2. ^ ”Korsvirkeshusen präglade staden. Hallandsposten”. Arkiverad från originalet den 24 oktober 2007. https://archive.is/20071024104609/http://www.hallandsposten.se/skrivut.asp?oid=218875. Läst 24 oktober 2007.