Haldanes regel, uppkallad efter J.B.S. Haldane, innebär att hybrider av det kön som bär den könsbestämmande kromosomen i högre grad drabbas av sterilitet än ungar av det andra könet. Hos däggdjur drabbas hanarna, hos fåglar honorna.