Zygot är den cell som bildas då två gameter (vanligen ägg och spermie) förenas vid befruktning. Zygoten har till skillnad från gameterna dubbel kromosomuppsättning (den är alltså diploid).[1]

Hos människan förenas de två uppsättningarna med 23 kromosomer i vardera gamet till att bli lika många kromosompar. Den första celldelningen äger rum efter cirka 12 timmar; efter ett antal celldelningar bildas en cellklump kallad morula.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera