Öppna huvudmenyn
Hagstaeken vid Glömstavägen vy västerut, maj 2019.

Hagstaeken är en grov ek i Glömsta i kommundelen Flemingsberg i Huddinge kommun, Stockholms län. Hagstaeken är efter stamomkrets den största av tio naturminnesmärkta ekar i kommunen.

BeskrivningRedigera

Hagstaeken står tätt intill Glömstavägen och är Huddinges enda namngivna ek. Enligt en uppmätning från år 2001 har den en stamomkrets på 680 centimeter (i brösthöjd) och är därmed den största i kommunen. Eken fridlystes redan den 10 oktober 1933 och har sitt namn efter småbruket Hagsta som fanns här efter 1923. Den lilla egendomen med fastighetsbeteckningen Kästa 2:6 syns på Lantmäteriets ekonomiska kartan från 1951. Bostadshuset låg norr om Glömstavägen medan åkermarken samt lite skog och en ekonomibyggnad fanns söder därom. Hagstas byggnader är numera rivna och marken ägs av kommunen. Här låg även den efter trädet uppkallade busshållplatsen Eken (borttagen 2012). Trädet är förtecknat som naturminne nr 491 i botaniker Rutger Sernanders Stockholmstraktens natur- och kulturminnen från 1935 och beskrivs där som "en av Södertörns grövsta".

   
Hagstaeken 1933 och på våren 2019. Mannen vid eken kan vara Rutger Sernander i färd med att spika fridlysningsplaketten på stammen. Vägen är nuvarande gång- och cykelväg intill Glömstavägen, vy österut.

Andra naturskyddade ekar i kommunenRedigera

Efter Hastaeken är en ek vid Gamla Södertäljevägen 175 i Segeltorp den näst största i Huddinge. Den har en stamomkrets på 595 centimeter och naturskyddades 1957. Lite längre norrut står tre naturskyddade ekar i rad vid Gamla Södertäljevägen hörnet Dalvägen. De fridlystes 1960 och har en stamomkrets på 445, 400 respektive 360 centimeter. Inte långt därifrån står ytterligare en fridlyst ek. Den finns vid Segeltorpsvägen hörnet Dalvägen, nära platsen för den numera försvunna Segeltorps gård, stamomkretsen är 464 centimeter. Eken vid Trångsunds station (stamomkrets 418 centimeter) är en så kallad högstubbe eller ekruin, där endast nedre delen av stammen och basen på de grövsta grenarna återstår. År 1999 var eken i stort sett död.

Alla dessa ekar är mellan 250 och 500 år gamla eftersom de har en omkrets i brösthöjd på över 3,4 meter. De uppfyller därmed även definitionen för "jätteträd". I samband med en inventering i Huddinge kommun år 2006 hittades 151 jätteekar. De är inte naturskyddade och flesta av dem återfinns vid Sundby gård, Balingsta gård och Ågesta gård samt i Orlångens naturreservat.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera