HMS Starkodder har tre fartyg döpts till i svenska flottan: