HMS Jarramas har fyra fartyg döpts till i svenska flottan: