Gud trefaldig, stå oss bi är en enstrofig lovpsalm (tillika ståpsalm) av Martin Luther bearbetad 1524 från en processionssång från 1400-talet, möjligen bearbetad eller nedtecknad 1524 i Wittenberg i skriften Geystlische Gesangbuch. Psalmen översattes till svenska 1567 av okänd person. Psalmen fick en bearbetning av Johan Olof Wallin 1816. Den är en bönepsalm till den Treenige Guden. Psalmen användes tidigare (före 1986 års psalmbok) regelmässigt som lovpsalm i konfirmationsgudstjänster.

Riktigt långt tillbaka uttrycktes budskapet om Guds treenighet också däri att strofen sjöngs tre gånger med något olika begynnelseord ("Gud vår Fader, stå oss bi", "Jesus Kristus, stå oss bi" och "Helge Ande, stå oss bi"). (Se Wikisource-länken.)

För 1986 års psalmbok bearbetades psalmen något av Lars Lindman 1980.

Publicerad i redigera

  • Then Swenska Psalmeboken 1567
  • 1572 års psalmbok med titeln HERRE Gud Fader stat oss bij under rubriken "Te Lucis ante terminum".[1]
  • Göteborgspsalmboken med inledningsorden Herre Gudh Fader statt os bij under rubriken "Om then H. Trefaldigheet".[2]

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Then Swenska Psalmeboken förbätrat och medh flere Songer förmerat och Kalendarium. Stockholm: Amund Laurentzson. 1572. sid. LXXXII. Libris 13554587 
  2. ^ Lyster, Jens; Margareta Brogren (2002). Een wanligh psalmbook. Göteborgspsalmboken 1650. Göteborg: Göteborgs stiftshistoriska sällskap, Tre Böcker Förlag AB. sid. 176. Libris 8420225. ISBN 9170294771 

Externa länkar redigera

 
Wikisource
Texten till Gud trefaldig, stå oss bi finns på Wikisource.