Gator och torg på Kungsholmen

(Omdirigerad från Grubbensringen)

Det första gatunätet på Kungsholmen i Stockholm planerades av Clas Larsson Fleming på 1650-talet, då avsågs bara Kungsholmens östra del och gatunätets huvudriktning var orienterad mot Stockholms slott.

Lindhagens plan för Kungsholmen 1879

Hantverkargatan, Garvargatan, Bergsgatan och (Stora) Kungsholmsgatan fick tidigt sina namn som fortfarande gäller, Hantverkargatan redan 1644. Hantverkargatan bildade huvudaxeln och hade via Stadshusbrons föregångare, som var en cirka 500 meter lång flottbro, direktkontakt med Norrmalm. På Gustav III:s initiativ byggdes 1787 den första broförbindelsen, Tranebergsbron, till det vi idag kallar Västerort, för att ge en kortare resväg till Drottningholms slott. Samtidigt anlades första färdvägen i öst-västlig riktning över Kungsholmsön med Drottningholmsvägen som anslöts till Hantverkargatan.

Nästa stora planering av ett nytt gatunät genomfördes efter Albert Lindhagens planer på 1870-talet och avsåg Kungsholmens mellersta och nordvästra delar. Lindhagen anlade två nya huvudaxlar; en öst-västlig från Kungsbron vid Klara sjö rakt genom alla befintliga kvarter till Kronobergsparken och därifrån på jungfrulig mark till Tranebergsbron. Bara den senare sträckningen förverkligades och bildar idag Drottningholmsvägen. Den andra huvudaxeln var tänkt att förbinda nuvarande trakten kring Rålambshovsparken vid Riddarfjärden med Ulvsundasjön i norr via en spikrak 1,8 kilometer lång allé. Delen mellan korsningen med Drottningholmsvägen (dagens Lindhagensplan) kom till utförande och fick 1888 namnet Lindhagensgatan. Först år 2006 började man fullfölja Lindhagens ursprungliga intentioner och planterade 274 lindar.

Både Flemings och Lindhagens gaturegleringar från 1600- och 1800-talen präglar fortfarande Kungsholmens gatunät. Den enda större förändringen kom med Essingeleden (E4/E20) på 1960-talet som sträcker sig över Kungsholmens västra del från Fredhällstunneln i söder till Karlbergskanalen i norr.

Gator redigera

 
Fleminggatan österut
 
Hantverkargatan österut
 
Kungsklippan västerut
 
Samuel Owens gata söderut
 
Kungsholmstorg mot norr
 
Stadshagsplan

Huvudgator i öst-västlig riktning redigera

Från söder till norr:

Huvudgator i nord-sydlig riktning redigera

Från öster till väster:

Övriga gator redigera

I alfabetisk ordning:

Torg och trafikplatser redigera

I alfabetisk ordning:

Källor redigera

I artiklarna om Kungsholms gator och torg användes huvudsakligen följande litteratur:

Se även redigera