Kungsbron

bro mellan Kungsholmen och Norrmalm i Stockholm

Kungsbron är en bro i centrala Stockholm som förbinder Kungsgatans del på Norrmalm med gatans fortsättning på Kungsholmen. Bron leder dels över bangården vid Cityterminalen, dels över Klara sjö/Barnhusviken.

Kungsbron sedd från norr.

Bron Kungsbron redigera

Den första Kungsbron byggdes under åren 1878–1881 och ersatte tillsammans med Kungsgatsviadukten över järnvägen Gamla Kungsholmsbron som gick över Blekholmen i Gamla Brogatans sträckning. Efter ett förslag från drätselnämnden bestämdes namnet på bron med följande ord: “Namnet Kungsbron skall givas åt den nya bron öfver Barnhusviken och namnet Kungsgatan åt den nya gata, som i denna brons förlängning österut skall framdragas till Hötorget." Namnet anknöt förmodligen till Drottninggatan.

Den gamla bron var en svängbro av stål, var 10,7 meter bred och hade gjutjärnsräcken och kandelabrar i båda ändar. Bron revs 1944 i samband med att den nuvarande bron uppfördes. Då byggdes en dubbelbro av betong med enkelriktad trafik i båda riktningar. Denna bro har en spännvidd av 68 meter och en bredd av 14 meter. De stålvalv som användes vid gjutningen av bron återanvändes senare som bärande delar i Pålsundsbron.

År 1907 kompletterades Kungsbron med Kungsgatsviadukten över bangården. Det var en bågbro av stål med en spännvidd av 42 meter. Denna bro revs 1986 då nuvarande betongbro byggdes.

Bilder redigera

Projekt Kungsbron redigera

Huvudartikel: Kungsbron (fastighet)

Kungsbron är även namnet på ett byggnadsprojekt mellan Norra Bantorget och Kungsbron som startade år 2006. Projekt Kungsbron är en del i en pågående större omvandling där en levande stadsmiljö ska skapas längs järnvägen vid och kring Norra Bantorget. Den gamla bebyggelsen kompletteras med nya bostads- och kontorsfastigheter samt hotellet Clarion Hotel Sign ritat av arkitekt Gert Wingårdh. Nybyggnationer som sträcker sig från Kungsbron till Norra Bantorget och vidare till Barnhusbron färdigställdes i augusti 2009.

Området mellan Kungsbron och Norra Bantorget hösten 2009 sett från Klara sjö. Till höger Kungsbron och Cityterminalen. I centrum av bilden den nya kontorsfastigheten Kungsbron och baksidan av Clarion Hotel Sign som skiljer Norra Bantorget från järnvägsspåren. Längst till vänster SJ:s kulturminnesmärkta gamla expeditionsfastighet.


Källor redigera

Externa länkar redigera