Gripeberg

fornborg i Småland (Gårdsby 163:1)

Gripeberg är en fornborg i Notteryd, Gårdsby socken,Växjö kommun, Småland. Fornlämningen, som är omkring 200 x 90 meter stor (N – S), är belägen på höjden av en långsträckt urbergsdrumlin med branta stup längs den västra, nordöstra och östra sidan. Nedanför höjden finns sjöar och våtmarker. Anläggningen avgränsas av tydliga murar i norr och söder och en mer sporadisk mur i väster. Utöver de synliga murarna finns även en storskalig konstruktion av sammanhängande, små, låga stenpackningar belägna under mark. Anläggningen verkar enligt arkeologiska undersökningar vara uppförd huvudsakligen under bronsåldern, inom perioden 1630 – 410 f. Kr. Tidigare forskning bedömde utifrån rådande traditioner och kunskapssituation, konsekvent alla fornborgar till yngre järnåldern och de tolkades som tillflykts- eller försvarsanläggningar. Gripeberg har istället tolkats som en vallanläggning som brukats i en kontext av kultiska, religiösa eller rituella händelser. Delar av anläggningen kan även ha återbrukats i historisk tid. Trakten kring Växjö och centralbygden i Värend har varit kontinuerligt bebodd sedan slutet av stenåldern och regionen är mycket fornlämningsrik. Inom en radie på 2 km runt fornborgen finns det dock inga kända lämningar. Möjligen representerade Gripeberg en gemensam punkt mellan olika bebyggelseenheter under bronsåldern.

Gripeberg
Fornborg
Gripebergs norra mur.
Gripebergs norra mur.
Land Sverige
Landskap Småland
Län Kronoberg
Kommun Växjö
Socken Gårdsby
Koordinater 56°54′50″N 14°53′44″Ö / 56.91376°N 14.89562°Ö / 56.91376; 14.89562
Kulturmärkning
Fast fornlämning
 - FMIS beteckn Gårdsby 163:1
Information från FMIS.

NärområdetRedigera

Utöver Gripeberg finns ytterligare en fornborg registrerad i Kronbergs län. Det är VägghallSirkön i Åsnen inom nuvarande Tingsryds kommun. Utöver dessa finns det vaga uppgifter om ytterligare två fornborgar varav den ena skall vara belägen i Allatorp, Tävelsås socken och den andra i Attsjö, Furuby socken. Ingen av dessa har dock återfunnits i samband med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.

KällorRedigera

  • Gårdsby 163:1, Riksantikvarieämbetet.
  • Gripeberg. Arkeologisk undersökning - del III inklusive sammandrag av del I och II. Av Åsa Alering med bidrag av Alexandra Nylén. Smålands museum rapport 2014:8. 2014, Växjö.
  • Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, fornborgar och befästa gårdar i Uppland från 1300 f. Kr. till Kristi födelse. Studier från UV-Stockholm. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar, Skrifter no 9. 1995. Stockholm.
  • Två fornborgar i Värend, av Albert Vejde, (Hyltén Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård) årsbok 1940, sid 185-203

Externa länkarRedigera