Grevegården är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun, beläget i Södra Tynnered i Göteborg.

Primärområdet Grevegården sett mot söder i oktober 2013 med Briljantgatan, Smaragdgatan och till höger Turkosgatan.

Historia redigera

Grevegården består till större del av flerfamiljshus, som är byggda på före detta åkermark, som tillhörde gårdarna i Tynnereds- och Kannebäcksdalen. De gårdarna har emellertid inte fått ge namn åt området, utan Grevegården, som faktiskt inte låg inom det nuvarande områdets gränser utan längre norrut, vid daghemmet Lilla Grevegårdsvägen 6.[1]

Kulturbyggnader redigera

Ett antal kulturbyggnader är grupperade längs Skattegårdsvägen: en pingstkyrka byggd 1987, Assyriska föreningens kulturhus och Tynnereds kyrka.

Smaragdgatan redigera

På Smaragdgatan finns en tidig elementhustyp med vita betongelement i reliefstruktur. De uppfördes 1964 av Göteborgsbostäder och var ritade av Celander Forser Lindgren. Samma typ av elementhus uppfördes även på Stjärnbildsgatan i Bergsjön, men där monterades övervåningarna ner och husen omvandlades till radhus.

Kastanjeallén redigera

Ner mot Opaltorget löper Kastanjeallén, som är ett gångstråk kantat av trevåningshus med likformiga gårdar. Fastigheterna övertogs av Familjebostäder och rustades upp på 1990-talet. Vid allén ligger även Vättnedalsskolan.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Grevegården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 520 Grevegården år 2021[2]
Grevegården Hela Göteborg
Folkmängd 4 346 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 +20 +4 493
Andel födda i utlandet 50,6 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 71,0 % 38,1 %
Medelinkomst 228 800 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 13,9 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 29,1 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 19,4 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 88,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 44,8 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 170
Andel bostäder i småhus 0,0 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[3]

Referenser redigera