Kannebäck

primärområde i Göteborg

Kannebäck är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun. Området består av både småhus och flerfamiljshus och här ligger även Opaltorget.

Opaltorget 2011

Söderut finns en byggnad för fågelskådning samt djurhållning av höglandskor.

NyckeltalRedigera

 
Kannebäck

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 522 Kannebäck år 2019[1]
Kannebäck Hela Göteborg
Folkmängd 3 253 579 281
Befolkningsförändring 2018–2019 +13 +7 413
Andel födda i utlandet 33,7 % 27,5 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 48,9 % 37,0 %
Medelinkomst 279 000 kr 318 400 kr
Arbetslöshet 7,0 % 5,8 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 28,0 21,1
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 24,6 % 36,6 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 95,3 %
Andel bostäder i allmännyttan 51,7 % 26,2 %
Antal färdigställda bostäder 2019 102
Andel bostäder i småhus 14,8 % 18,7 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighetRedigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Göteborg och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[2]

ReferenserRedigera