Greger Dahlström, född 25 augusti 1945, svensk arkitekt verksam i Malmö.

Hotell vid Triangeln i Malmö.

Dahlström har drivit olika arkitektkontor och ritat ett antal uppmärksammade byggnader, främst i Skåne. Han har under flera år verkat som chefsarkitekt på Fojab Arkitekter i Malmö och varit delaktig i skapandet av såväl bostadsområden som stora offentliga byggnader och områden.

Några byggnader (huvud-/delarkitekt) redigera

Referenser redigera