Grönlund

svensk herrgård i Åsbo socken, Boxholms kommun, Sverige
För orten i Norge, se Grønlund.

Grönlund är en herrgård i Åsbo socken, Boxholms kommun, belägen omkring en kilometer norr om Åsbo kyrka. Grönlunds huvudbyggnad är i två våningar bygd av träd och har två stycken flyglar. Den byggdes 1780 av Modée och omges av en park och trädgård.

Grönlund består år 1760 av ett hemman frälsesäteri med Överbo och ett hemman krono säteri, nummer 54 vid Skänninge kompani. Det har även 4 frälsehemman som styrs av säteriet, och 9 rö och rörs torp.

1760 beskrivs säteriet på följande sätt: Säteriet ligger en bit ifrån kyrkan och har 30 tunnors utsäde, tillräcklig äng, mulbete och skog.

Ägare av säteriet var år 1650 assessorn Måns Ekegren. Efter hans död tog överstelöjtnanten Jacob Hilchen med Ekegrens enka Brita Törnsköld, de har säteriet åtminstone fram till 1662. Efter deras död tas säteriet i släkten Mörners ägo. År 1760 är grevinnan Magdalena Mörner ägare av säteriet. Grönlund är sedan ca. 1789 i släkten Klingspors ägo.

Vid gården står runstenen Ög 97.

Ägare av GrönlundRedigera

Period Namn Levnadstid Kommentar Sven Amundsson
Herman Berman
-1465 Gunnila Håkansdotter
1465- Sven Nilsson Grabyätten
?-1553 Elin Svensdotter
1553- Gustav Vasa
1641-1642 Peder Törnsköld 1578-1642
1642-1657 Måns Ekegren -1657
1657-1693 Jacob Hilchen och Brita Törnsköld
1695-1701 Harald Strömfelt -1707
1704-1721 Carl Gustaf Mörner af Morlanda 1658-1721
1746-1756 Otto Christian von der Pahlen 1680-1756
1756-1765 Magdalena Charlotta Mörner af Morlanda 1701-1778
1771-1785 Gustaf Cederstam 1719-1793
1786-1792 Gustaf Modée
1792-1800 Gustaf Adolf Klingspor 1748-1800 Instiftar egendomen till fideikommiss.
1800-1823 Charl. Filipina von Schwerin 1755-1823 Föregåendes hustru.
1823-1840 Gustaf Klingspor 1772-1840 Brorson till Gustaf Adolf Klingspor.
1840-1848 Gustaf Vilhelm Mauritz Klingspor 1799-1848 Son till föregående.
1848-1858 Maurits Staffan Filip Klingspor 1800-1858 Bror till föregående.
1858-1865 Otto Klingspor 1810-1865 Bror till föregående.
1865-1924 Philip Klingspor 1845-1924 Son till föregående.
1924-1959 Carl Philip Wilhelm Klingspor 1877-1959 Son till föregående.
1959-1963 Wilhelm Klingspor 1880-1963 Kusin till föregående.
1963- Carl-Gustaf Orozco Klingspor 1916-2004 Son till föregående.

Se ävenRedigera

Externa länkar och källorRedigera

  • Beskrifning öfwer the i Öster-Göthland befintelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwer-officersboställen, jernbruk och prestegårdar, med mera / LIBRIS-ID:1590046

WebbkällorRedigera