Gröngödsling är inom jordbruk grödor som odlas för att förbättra jordstrukturen, öka mullhalten samt tillföra växtnäring. Ofta plöjs gröngödslingen ner direkt i jorden innan odlingsgrödan sås.

En gröngödslingssådd består ofta av flera arter för att uppnå flera olika effekter. Skyddssäd - ska skydda mot ogräs, till exempel havre. Fånggrödor - lagrar växtnäring, till exempel raps. Fångstgrödor - skall fånga upp eventuella skadedjur så att de inte går på avsalugrödan tex tidig morot i ram runt en senare morot som hämmar morotsbladloppan.

Förfruktsvärdet definieras som kväveinnehållet i grödan.

  • 1-årig vall - snabbare omsättning - > mer kväve frisätts
  • 2-årig vall - långsammare omsättning - > ger kväveleverans över tid

Exempel på olika gröngödslingsväxter:

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera