Sådd är en fas i odling, då frön sätts i jorden. Sådd ska skiljas från plantering där plantor sätts i jorden.

Sådd på målning av Simon Bening.

Sådden måste anpassas efter grödan. I industriellt åkerbruk används såmaskiner som sätts efter traktorer.

Se även redigera