Förfrukt är i samband med växtföljd inom jordbruk beteckningen på den gröda som skall ersättas vid omläggning av åkermark, det vill säga den gröda som odlats närmast före.[1] Valet av förfrukt kan påverka skörden av den efterföljande grödan, exempelvis genom den mängd kväve som lämnas i marken, samt påverkan på markens struktur.[2]

KällorRedigera