Gotlands södra härad var ett härad i Gotlands län. Häradsområdet ligger i dag helt inom Gotlands kommun. Häradets areal var 1 358 kvadratkilometer varav 1 350 land.[1]

Gotlands södra härad.

Tingsställe var tidigt Ejmund därefter till 1739 i Klintehamn som efterträddes av Burge som år 1752 övergavs för Skog i Levide socken.

Indelningar redigera

Socknar i häradet och indelningar före 1681 redigera

Historiskt indelades Gotland judiciellt i tre tredingar och sex settingar och ett antal ting. Tredingarna (norra mellersta och södra) upphörde tidigt att fungera som domsagor, settingarna upphörde 1645 men ersattes av de två domsagorna/häraderna först 1681.

Hejde setting, Medeltredingen (Midal Tridiung)

Hoburgs setting, Sudertredingen (Sudur Tridiung)

Burs setting, Sudertredingen (Sudur Tridiung)

Indelningar från 1681 redigera

Gotlands södra härad bildades år 1681 och omfattade 44 socknar. Socknarna i häradet hörde mellan 1720 och 1967 till Södra fögderiet och från 1967 till 1991 till Visby fögderi.

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

Referenser redigera

Noter redigera

  1. ^ Sjögren, Otto (1931). Sverige geografisk beskrivning del 2 Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 9939 

Tryckta källor redigera