Setting

tidigare territoriella indelningar av Gotland

Settingen (sjättedelen) är en av enheterna i Gotlands territoriella indelning i äldre tid.

Redan Gutasagan omtalar en indelning av ön i tredingar (tredjedelar). Varje treding var indelad i två settingar. De har ibland jämförts med Svealands skeppslag och kan bland annat ha haft uppgiften att utrusta skepp för sveakonungens ledung, något som gutarna hade åtagit sig enligt Gutasagan. Vid den svenska tidens inledning (1645) fungerade settingarna som rättskretsar.

Gotlands settingar

redigera

Settingarna och häradsindelningen

redigera

År 1681 indelades Gotland i två härader. Nordertredingen och Kräklinge setting i Medeltredingen blev Gotlands norra härad. Sudertredingen och Hejde setting i Medeltredingen blev Gotlands södra härad.