Georg Henrik Wrede

finländsk politiker

Georg Henrik Wrede, född 1964 i USA, är sedan 1 augusti 2018[1] verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan i Finland r.f.

Wrede har tidigare arbetat inom Folkhälsan i olika uppdrag under åren 1993–2002, som verksamhetsledare för Landskapsföreningen i Åboland, Dagvårdschef på Samfundet Folkhälsan och chef för hälsofrämjande[2]. Åren 2002–2007 arbetande han på Mannerheims barnskyddsförbund som direktör för program och projekt. Från 2007 var han VD för FSKC[3], ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom det sociala området, som även är huvudman för Mathilda Wrede-institutet.[4] Hösten 2007 blev han programdirektör för regeringens politikprogram för barns, ungas och familjers välfärd[5][6], under regeringen Vanhanen II och regeringen Kiviniemi. Han var därefter direktör för ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik vid Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.[7]

Wrede har tidigare varit aktiv inom finländsk politik, i Svenska folkpartiet i Finland och var kretsordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors 2001–2002 samt 2008–2010. Han blev invald i stadsfullmäktige i Åbo i kommunalvalen 1992 och 1996.

Georg Henrik Wrede är ordförande för släktföreningen Wrede af Elimä i Finland[8].

ReferenserRedigera