Georg Henrik Wrede, född 1964 i USA. Han var mellan 1 augusti 2018[1] och 12 januari 2024 verkställande direktör för Samfundet Folkhälsan i Finland rf.[2]

Folkhälsanhärvan 2024

redigera

Den 12 januari 2024 avgick Wrede som vd från Folkhälsan efter en förtroendekris. Organisationens styrelse hade fått kännedom om att Wrede hade placerat medel från Samfundet Folkhälsan i ett estniskt uppstartsföretag. Wrede hade inte informerat styrelsen om placeringen och han hade avvikit från organisationens allmänna principer för placeringar.[3]

Historik

redigera

Wrede arbetade inom Folkhälsan i olika uppdrag under åren 1993–2002, som verksamhetsledare för Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland, Dagvårdschef på Samfundet Folkhälsan och chef för hälsofrämjande[4]. Åren 2002–2007 arbetande han på Mannerheims barnskyddsförbund som direktör för program och projekt. Från 2007 var han VD för FSKC[5], ett finlandssvenskt kompetenscentrum inom det sociala området, som även är huvudman för Mathilda Wrede-institutet.[6] Hösten 2007 blev han programdirektör för regeringens politikprogram för barns, ungas och familjers välfärd[7][8], under regeringen Vanhanen II och regeringen Kiviniemi. Han var därefter direktör för ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik vid Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.[9]

Wrede har tidigare varit aktiv inom finländsk politik, i Svenska folkpartiet i Finland och var kretsordförande för Svenska folkpartiet i Helsingfors 2001–2002 samt 2008–2010. Han blev invald i stadsfullmäktige i Åbo i kommunalvalen 1992 och 1996.

Georg Henrik Wrede är ordförande för släktföreningen Wrede af Elimä i Finland[10].

Referenser

redigera

Vidare läsning

redigera