Samfundet Folkhälsan

(Omdirigerad från Folkhälsan)

Samfundet Folkhälsan, ursprungligen Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland, oftast endast Folkhälsan, är en allmännyttig finlandssvensk organisation inom den sociala sektorn.

Folkhälsan
OrganisationsnamnSamfundet Folkhälsan i Svenska Finland
KlassificeringNGO
Bildad1921
GrundareOssian Schauman
vdGeorg Henrik Wrede
Personal1400
Frivilliga19000
Webbplatshttps://www.folkhalsan.fi

År 1911 gjorde fröken Jenny Florin (död 1925, dotter till Pehr Ulrik Florin) en donation till Svenska litteratursällskapet i Finland för läkarvetenskapens befrämjande. Sällskapet tillsatte den så kallade Florinska kommissionen, som ägde använda räntemedlen för en allsidig vetenskaplig undersökning av den svenska befolkningens i Finland andliga och kroppsliga hälsa. Kommissionens ordförande blev Ossian Schauman; den ombildades 1921 till den självständiga föreningen Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland. Schauman definierade i en "hustavla" föreningens mål som: "Det får ej finnas dåliga svenskar i detta land".

Samfundet kom att bestå av två sektioner, en vetenskaplig och en praktisk hygienisk. Föreningen kom att bedriva ett omfattande folkhygieniskt upplysningsarbete, förutom genom ströskrifter, filmer och föredrag, genom hälsosystrar, som bedrev personlig undervisning i hemmen. De främsta områdena var spädbarnsvård, skolbarnshygien, tuberkulosens bekämpande genom upplysning samt nykterhetens befrämjande. Andra områden för verksamheten var moderpremiering samt inrättande av badstugor på landet.

I dag bedriver Folkhälsan hälsofrämjande [1]och omsorgstjänster, vårdtjänster[2], utbildning [3]samt forskning[4]. I Folkhälsans forskningscentrum arbetar cirka 200 forskare med bland annat ärftliga sjukdomar och livsstilssjukdomar. Folkhälsans serviceproduktion får in pengar med att sälja sina tjänster till kommunerna. Folkhälsan bedriver också dagvård och åldringsvård. Bland annat Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) stöder de hälsomfrämjande verksamheterna och Folkhälsan får också donationer.

Folkhälsan förvaltar Finlands Lucia tillsammans med HBL och YLE.

FöreningsverksamhetRedigera

Folkhälsan är en aktiv medborgarorganisation med 19 000 medlemmar. De kring 100 lokala föreningarna utför hälsofrämjande arbete lokalt och på ideell grund.

Gemensamt för de flesta lokalföreningar är simskolorna och försäljningen av majblommor. Verksamheten kan omfatta allt möjligt, från barnverksamhet och motionsaktiviteter till äldreomsorg, bland annat stöd till närståendevårdare.[5]

OrdförandeRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera


LitteraturRedigera