Mannerheims barnskyddsförbund är en finländsk välgörenhetsorganisation, grundad den 4 oktober 1920.

Förbundets bildande Redigera

Förbundet grundades efter första världskrigets slut av bland andra Kirurgiska sjukhusets översköterska Sophie Mannerheim, docenten Arvo Ylppö och skolrådet Erik Mandelin. I detta arbete kom även Sophie Mannerheims bror Gustaf Mannerheim med. Han gav sitt namn och sitt hem till barnskyddsarbetets förfogande. Gustaf Mannerheim blev förbundets hedersordförande.

Målet var att minska spädbarnsdödligheten och att hjälpa ungdomar till en bra start i livet.

Än idag är förbundet verksamt under namnet Mannerheims barnskyddsförbund.

Källor Redigera

Externa länkar Redigera