Genuttryck är den process på flera olika steg genom vilken informationen i en gens DNA-sekvens överförs till cellens strukturer och funktioner. Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA).

Översikt över de olika stegen i regleringen av genuttrycket.

Processen börjar med transkription av DNA till mRNA (budbärar-RNA). På detta följer post-transkriptionella modifieringar samt translation till protein, som sedan veckas, genomgår post-translationella modifieringar och transporteras till rätt del av cellen. Genuttryck är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer.

Mekanismer

redigera

Geners aktivitet kan styras på flera nivåer: (Se även bild)

  1. Transkription, då RNA bildas från DNA.
  2. mRNA processing, då RNA-transkript modifieras så att de blir aktiva, innefattar bland annat splitsning och polyadenylering.
  3. Uttransport från cellkärnan till cytosolen via kärnporer, eftersom all translation sker antingen fritt i cytosolen eller på endoplasmatiska retiklets yta.
  4. Nedbrytning av mRNA, exempelvis via RNA-interferens eller via endo- eller exonukleaser.
  5. Translationsinitiering, det vill säga den takt som ribosomer binder till och börjar syntetisera peptider utifrån mRNA-transkriptet.
  6. De färdiga proteinernas livslängd, samt dess aktivitet. Livslängden styrs bland annat av signalreglerad ubiquitinylering, medan aktiviteten kan styras av en mängd olika faktorer, såsom fosforylering, allosterisk reglering, hydroxylering, med mera.

Se även

redigera