Generalstab är i många länder benämningen på den högsta militära operativa staben för landets krigsmakt.

Sigill för den Kungliga Preussiska generalstaben.

Generalstab har traditionellt fram till 1900-talet främst avsett en arméstab. Generalstaben i Preussens armé var stilbildande för många staters militärer.

Finland

redigera

I Finland var Generalstaben en militär operativ stab som inrättades 1918 och senare ingick i Huvudstaben fram till dess omorganisering 1993.[1]

Sverige

redigera

I Sverige upphörde Generalstaben 1937, varvid uppgifterna övertogs av främst Försvarsstaben, Arméstaben och Generalstabskåren.

Svenska generalstabschefer

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera