Ett generaliserat medelvärde är en generalisering av de vanliga aritmetiska, geometriska och harmoniska medelvärdena.

Definition redigera

Ett generaliserat medelvärde av de positiva talen   är av formen

 

Eftersom

 

brukar man definiera

 

Egenskaper redigera

Ett generaliserat medelvärde är strikt, homogent, och symmetriskt.

 .

Specialfall redigera

Några specialfall:

  •   - Minimum
  •   - Harmoniskt medelvärde
  •   - Geometriskt medelvärde
  •   - Aritmetiskt medelvärde
  •   - Kvadratiskt medelvärde
  •   - Maximum

Ordning redigera

Om   gäller

 .

En följd av detta är: