Öppna huvudmenyn

Gemeinde (kan syfta på:

  • Gemeinde syftar i Tyskland oftast på kommuner som administrativa enheter, se Tysklands kommuner. Oftast avses även städer (Stadt) och köpingar (Marktgemeinde) med begreppet – i tysk lagstiftning är rätten till namnet "Stadt" den enda juridiska skillnaden mellan städer och landskommuner.
  • Gemeinde – en administrativ enheten för lokal självstyrelse i Österrike, se Österrikes kommuner
  • Gemeinde – det tyskspråkiga namnet för kommuner i Luxemburg, se Luxemburgs kommuner
  • Gemeinde – det tyskspråkiga namnet för kommuner i Schweiz, se Schweiz kommuner
  • Kirchengemeinde – en juridisk benämning på kyrkliga församlingar i Schweiz och delvis i Tyskland
  • Marktgemeinde – en ort med marknadsrättighet (köping?) i Bayern, Österrike och Sydtyrolen

Se ävenRedigera