Gator och torg i Gamla stan

gatumiljö i Gamla Stan, Stockholm

Gator och torg i Gamla stan präglas av att detta var Stadsholmen, där Stockholm grundades och också av att stadsholmen länge utgjorde den enda landförbindelse mellan landen norr om Mälaren, Uppland, och söder därom, Södermanland.

Karta över Stockholm på 1500-talet (norr är till vänster).
Västerlånggatan lär vara vackrast på vintern

Bebyggelsen i Gamla stan började med slottet och uppe på åsen innanför de på 1200-talet resta försvarsmurararna, vilka gick utmed dagens Västerlånggatan och Österlånggatan. Området utanför murarna började bebyggas redan från 1300-talet och detta område ut mot stränderna var i princip färdigbyggt i början av 1600-talet.

Efter den stora branden 1625 skedde en ombyggnad av det västra och sydvästra området och Lilla och Stora Nygatan drogs fram. Strax efter revs också de sista resterna av de gamla stadsmurarna. En ny stor gata utmed Saltsjön anlades också – Skeppsbron. Efter 1600-talet har bara marginella förändringar skett av gator och torg i Gamla stan.

De äldsta kända bevarade gatunamnen i Stockholm och Gamla stan är Köpmangatan omnämnd första gången 1323 och Skomakargatan några år senare. Från 1400-talet finns namn som Stortorget, Kornhamn, Slottsbacken och Järntorget, liksom många namn som påminner om olika kyrkliga företeelser till exempel Stora Gråmunkegränd, Svartmangatan och Själagårdsgatan. Även Kindstugatan och Kåkbrinken är belagda från 1400-talet.

Västerlånggatan och Österlånggatan har också medeltida anor. Få namn har kommit till på 1800-talet; till dem hör Slussplan och Telegrafgränd och på 1900-talet namnsattes främst kajer och broar till exempel Riddarhuskajen, Kanslikajen och Stallbron.

Huvudgator och de stora torgen

redigera
 
Skeppsbron
 
Österlånggatan
 
Stortorget
 
Bollhusgränd
 
Gåsgränd sedd från Västerlånggatan
 
Själagårdsgatan
 
Myntgatan
 
Järntorget
 
Kornhamnstorg
 
Tyska brunnsplan.
 
Köpmantorget med "Sankt Göran och draken".

Innanför Väster- och Österlånggatorna

redigera

Väster om Västerlånggatan

redigera

Västligaste delen

redigera

Öster om Österlånggatan

redigera

Norra delen

redigera

Övriga platser och torg

redigera

Se även

redigera

Litteratur

redigera

Externa länkar

redigera