Källargränd

gata i Gamla stan, Stockholm

Källargränd är en gata i Gamla stan i Stockholm, den sträcker sig i nord-sydlig riktning förbi Börshuset mellan Slottsbacken och Stortorget.

Källargränd, vy mot Stortorget, Börshusets fasad syns till höger

HistorikRedigera

Källargränd har fått sitt namn efter Storkällaren, som var Stockholms officiella stadskällare och låg i Stockholms rådstuga vid Stortorget på den plats där Börshuset uppfördes 1778. Under 1700-talet kallades gränden även St. Källarbrinken (1733) och Stora Kiällare-Gränden (1740). Vid 1800-talets mitt etablerade sig nuvarande namn Källar-gränd (1855). På hörntomten i kvarteret Europa mindre återfinns Hovförvaltningens hus, som uppfördes 1911-12 efter ritningar av arkitekten Erik Josephson. Innan dess låg här Indebetouska huset, som byggdes i etapper under 1700-talet.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera