Gammafördelning är inom matematisk statistik en kontinuerlig sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen

Täthetsfunktioner för gammafördelningar
Kumulativa fördelningar för gammafunktionen

där α och β är parametrar i fördelningen och betecknar gammafunktionen. Väntevärdet E(X) och variansen V(X) ges av

Om α = n är ett heltal, beskriver fördelningen för en summa av n oberoende exponentialfördelade stokastiska variabler med väntevärde β.

Externa länkarRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.