Gösta Finngård

svensk jurist och ämbetsman

Gösta Finngård, född 20 november 1885 i Älvsbacka församling, Värmlands län, död 7 februari 1963, var en svensk landssekreterare.

Efter studentexamen 1904 avlade Finngård reservofficersexamen 1907 och blev juris kandidat i Lund 1911. Han blev underlöjtnant i Värmlands regementes reserv 1907 och löjtnant 1914. Han var t.f. länsnotarie i Malmöhus och Hallands län, blev biträdande länsnotarie 1915, landskanslist och extra länsnotarie i Värmlands län 1917, t.f. länsassessor 1924, länsnotarie av första klassen 1924, länsassessor 1929 och t.f. landssekreterare i Jönköpings län 1930–1933 samt landssekreterare i Gävleborgs län från 1937.

Finngård var Bankinspektionens ombud hos Smålands Enskilda Bank 1929–1933, revisor i samma bank 1934–1937, ombud för Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa hos Gävleborgs läns Stadshypoteksförening från 1941, inspektor vid Gävle kommunala flickskola från 1941 och ordförande i styrelsen för Ljusnans mätningsförening u.p.a. från 1944.

KällorRedigera