Bankinspektionen (1919–1962 med namnet Bank- och fondinspektionen) var en svensk statlig myndighet som existerade åren 1907–1991.

Kungliga bankinspektionen bildades 1907 med uppdrag att sköta tillsynen över affärsbankerna. Dess verksamhet breddades 1919, då den även fick ansvar för kontrollen av fondhandeln och fondbörsväsendet. Bankinspektionen bytte därmed namn till Bank- och fondinspektionen. I mitten av 1930-talet fick myndigheten ansvaret för tillsynen över jordbrukets kreditkassor. 1946 fick den ansvaret för översynen för kreditaktiebolagen. 1956 blev inspektionen registreringsmyndighet för bankaktiebolagen. Myndigheten slogs samman med Sparbanksinspektionen 1962, varvid det gamla namnet Bankinspektionen återtogs. Inspektionen blev därmed tillsynsmyndighet och registreringsmyndighet för sparbankerna. 1969 blev den ansvarig registreringsmyndighet för jordbrukets kreditkassor. 1970 fick det även ansvaret för postbanken samt stads- och landshypoteksinrättningarna. 1971 fick det tillsynsanvar för Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag och 1980 för finansbolagen.

Myndigheten hade vid sin nedläggning översyn över hela det svenska bankväsendet. Den såg därmed till att svenska lagar och förordningar följdes inom det svenska bankväsendet. Bankinspektionen slogs 1991 samman med Försäkringsinspektionen och bildade Finansinspektionen.

Lista över cheferRedigera

Bankinspektörer och chefer för Kungliga bankinspektionen
Bankinspektörer och chefer för Bank- och fondinspektionen
Generaldirektörer och chefer för Bankinspektionen

KällorRedigera

  • Finansinspektionens hemsida, historiadelen.

Tryckta källorRedigera

  • Svenska högre ämbetsmän från 1634 av Sten Lewenhaupt. P . A . Norstedt & Söners Förlag Stockholm. 1962.
  • Sveriges Statskalender för åren 1965, 1967, 1968, 1972, 1976, 1978, 1982, 1985, 1988, 1990 och 1991.