Göran Trogen

svensk jurist och verkställande direktör

Göran Trogen, född 24 maj 1942 i Härnösand, är en svensk jurist som var verkställande direktör i arbetsgivarorganisationen Almega 1993–2003.

Biografi redigera

Efter studentexamen 1961 och reservofficersutbildning vid Västernorrlands regemente, I 21, avlade han juris kandidatexamen 1967 i Lund. Han var under studietiden kurator i Wermlands nation och ordförande i Juridiska föreningen. Efter tingstjänstgöring vid Lunds tingsrätt, anställdes han 1969 som förhandlare vid Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF, för att 1971 övergå till SAF:s Allmänna Grupp, där han utnämndes till verkställande direktör för förbundet 1986. Vid Almegas bildande 1993 utsågs han till dess förste verkställande direktör.[1][2]

Göran Trogen var ledamot av Arbetsdomstolen 2003–2010 och ordförande i forskningsinstitutet Ratio 2003–2006.

2004–2009 var Göran Trogen ledamot av ILO:s styrelse i Genève som representant för de nordiska arbetsgivarföreningarna och i styrelsen för den internationella arbetsgivarorganisationen IOE. Han har även varit ordförande i den internationella organisationen för arbetsgivare inom kemiindustrin, LRC.[3][4]

Under åren 2006–2015 hade Göran Trogen expertuppdrag för SIDA i Ukraina rörande den svenska arbetsmarknadsmodellens tillämpning.[5]

Bibliografi redigera

Referenser redigera