SIDA (tidigare myndighet)

tidigare svensk statlig myndighet
(Omdirigerad från SIDA)
För den nuvarande myndigheten Sida, se Sida (myndighet).

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA, Swedish International Development Authority) var en svensk myndighet för utvecklingssamarbete mellan 1965 och den 30 juni 1995.

SIDA:s logotyp.

SIDA bildades i januari 1965 som en sammanslagning av biståndsmyndigheten Nämnden för internationellt bistånd (NIB) och avdelningen för utvecklingskrediter inom finansdepartementet.

SIDA ersattes den 1 juli 1995 av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida, Swedish International Development Agency), som bildades av en sammanslagning av SIDA, BITS, SwedeCorp och SAREC.

SIDA:s generaldirektörer

redigera

Se även

redigera