Notarie är en tjänstebenämning för olika rättsvårdande tjänstemän.

Notarie (tidigt 1500-tal)

SverigeRedigera

Titeln notarie används idag i Sverige i första hand för de oftast yngre jurister som fullgör så kallad notarietjänstgöring. Notarietjänstgöringen, också kallad att sitta ting, fullgörs vid underrätt, det vill säga tingsrätt eller förvaltningsrätt, där notarierna bland annat handlägger mål, är protokollförare vid förhandlingar samt har rätt att efter så kallade "ettårsförordnande" sitta som ordförande vid mål av "enklare beskaffenhet" som till exempel körkortsingripanden, biståndsmål, snatteri, ringa narkotikabrott och hastighetsöverträdelser. En behörig notarie har därutöver rätt att döma och fatta beslut i konkurser, äktenskapsskillnad, godmanskap med mera.

I vissa fall fullgörs en del av tjänstgöringen vid statlig förvaltningsmyndighet (så kallad pakettjänst), såsom Åklagarmyndigheten, Kronofogdemyndigheten eller Justitiekanslern.

Efter fullgjord notarietjänstgöring, som normalt varar i två år, kallas det att juristen är "tingsmeriterad" eller "notariemeriterad". Denne är då bland annat behörig att söka som fiskalsaspirant till hovrätt eller kammarrätt för att genomgå domarutbildning. För att bli åklagare eller kronofogde krävs också notariemeritering. Notariemeriterade jurister är eftertraktade även inom andra delar av arbetsmarknaden.

Domstolsverket tillsätter notarier i huvudsak på grundval av betyg från juristprogrammet. För anställning som notarie krävs jur kandexamen eller juristexamen och svenskt medborgarskap. Till varje notarieplats finns vanligtvis ett stort antal sökande vilket innebär att det i huvudsak är studenter med goda betyg från juristutbildningen, ibland kompletterade med sidomeriter, som tillsätts.

Förr i tiden användes i Sverige begreppet stadsnotarie.

Se ävenRedigera