Öppna huvudmenyn
Foto på Göran Lundstedt 2014

Sven Rudolf Göran Lundstedt, född 3 februari 1968 i Ragunda i Jämtland, är präst i Svenska kyrkan och forskare inom kyrkovetenskap med särskild inriktning mot kyrkorätt.

Efter pol.mag.-examen i statsvetenskap vid Mitthögskolan i Östersund 1994 avlade Lundstedt teol.kand.-examen vid Uppsala universitet 1999 och prästvigdes i Härnösands stift 2000. Han avlade teologie doktorsexamen 2006.[1]

Tillsammans med statsvetaren Jörgen Hermansson och teologen Anne-Louise Eriksson redovisade han i utredningen "Demokratin är en successiv uppenbarelse: för utredningen demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan"en analys av problemet att implementera demokrati i en organisation där vissa grundbegrepp och grundsyner anses givna.

Lundstedt har även forskat om prästämbetets öppnande för kvinnor inom Svenska kyrkan och medverkade i den år 2008 utgivna forskarantologin Äntligen stod hon i predikstolen - historiskt vägval 1958.

Åren 1998-1999 var Lundstedt ledamot i Pastoralinstitutets styrelse och 2000-2002 ledamot av styrelsen för Uppsala universitetsbibliotek. Under perioden 2002-2004 var Lundstedt redaktionssekreterare för Kyrkohistorisk årsskrift.

Sedan 2008 är Lundstedt chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk Kyrkotidning. Sedan 2012 är han dess verkställande direktör. Han är ledamot av styrelsen för stiftelsen Svensk Kyrkotidning sedan 2014.

Lundstedt är sedan januari 2014 ledamot i domkapitlet i Härnösands stift för vigningstjänsten och var åren 2014-2017 ledamot i kyrkorådet för Uppsala pastorat, ersättare i kyrkomötet för nomineringsgruppen Öppen Kyrka (ÖKA), ledamot av kyrkofullmäktige i Uppsala pastorat och suppleant i stiftsfullmäktige i Uppsala stift.

Vid valet av ny biskop i Härnösands stift 2014 var Lundstedt en av kandidaterna.[2] Valet vanns av Eva Nordung Byström.[3]

Innehåll

BibliografiRedigera

  • Göran Lundstedt: Biskopsämbetet och demokratin - Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del. En kyrkorättslig undersökning. Bibliotheca Theologiae Practicae, volym 82, 2006. Uppsala. Doktorsavhandling.
  • Tillsammans med Stina Fallberg Sundmark: redaktör för boken Kyrkoliv i 1800-talets Sverige: festskrift till Oloph Bexell, Skellefteå. Artos förlag 2007.
  • Tillsammans med Anne-Louise Eriksson och Jörgen Hermansson: Demokratin är en successiv uppenbarelse. För utredningen Demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan[4]
  • 12 kvinnor - I 1900-talets Svenska kyrkohistoria (redaktör Göran Lundstedt) Artos 2010. ISBN 9789175804880.

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera