Öppna huvudmenyn

Gå varsamt, min kristen är en psalm om trons vaksamhet och kamp av Olof Kolmodin den äldre. Den är strängt rannsakande och uppfordrande till sin karaktär, samtidigt som den mynnar ut i en innerlig och ljus maning ("Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv"). Psalmen uppges i både finska och svenska psalmböcker vara skriven år 1742, men enligt Oscar Lövgren finns den med i Kolmodins uppbyggelsebok Andelig Dufwo-Röst från 1734, där den rubriceras "Den smala Wägen".

Melodin är i Sverige en norsk-svensk folkmelodi (Ess-dur, 4/4), som bland annat förekommer i Pilgrimsharpan 1862 till texten "Till Josef, till Josef, så hette det förr." Det är också samma melodi som används till Mer helighet giv mig. I Finland används en melodi av Rudolf Lagi från 1867 (F-moll, 6/4).

Psalmen togs inte med i den wallinska psalmboken (1819 års psalmbok), men bearbetades något av Lars Stenbäck 1869 och 1880 för den finlandssvenska psalmboken 1886, och infördes i tillägget till 1819 års psalmbok, "Nya psalmer 1921".

Psalmen har i Den svenska psalmboken 1986 fem verser, mot ursprungets nio, bearbetade av Anders Frostenson 1977. I 1937 års psalmbok har psalmen sex verser med något äldre ordformer, därtill en nu i både Finland och Sverige utesluten vers.

En folklig variant på melodin ingår i jazzpianisten Jan Johanssons skiva Jazz på svenska, betitlad Visa från Rättvik.

Publicerad iRedigera

KällorRedigera

  • Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964
  • Skivomslagstext, Jan Johanssons Jazz på svenska
Texten till Gå varsamt, min kristen finns på Wikisource.