Gå varsamt, min kristen är en psalm om trons vaksamhet och kamp av Olof Kolmodin den äldre. Den är strängt rannsakande och uppfordrande till sin karaktär, samtidigt som den mynnar ut i en innerlig och ljus maning ("Hans börda är ljuvlig, åt honom dig giv"). Psalmen uppges i både finska och svenska psalmböcker vara skriven år 1742, men enligt Oscar Lövgren finns den med i Kolmodins uppbyggelsebok Andelig Dufwo-Röst från 1734, där den rubriceras "Den smala Wägen".

Melodin är i Sverige en norsk-svensk folkmelodi (Ess-dur, 4/4), som bland annat förekommer i Pilgrimsharpan 1862 till texten "Till Josef, till Josef, så hette det förr." Det är också samma melodi som används till Mer helighet giv mig. I Finland används en melodi av Rudolf Lagi från 1867 (F-moll, 6/4).

Psalmen togs inte med i den wallinska psalmboken (1819 års psalmbok), men bearbetades något av Lars Stenbäck 1869 och 1880 för den finlandssvenska psalmboken 1886, och infördes i tillägget till 1819 års psalmbok, "Nya psalmer 1921".

Psalmen har i Den svenska psalmboken 1986 fem verser, mot ursprungets nio, bearbetade av Anders Frostenson 1977. I 1937 års psalmbok har psalmen sex verser med något äldre ordformer, därtill en nu i både Finland och Sverige utesluten vers.

En folklig variant på melodin ingår i jazzpianisten Jan Johanssons skiva Jazz på svenska, betitlad Visa från Rättvik.

Publicerad iRedigera

KällorRedigera

  • Oscar Lövgren: Psalm- och sånglexikon, Gummessons 1964
  • Skivomslagstext, Jan Johanssons Jazz på svenska
Texten till Gå varsamt, min kristen finns på Wikisource.