Hälso- och sjukvård

åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador
Uppslagsordet ”Hälsovård” leder hit. För andra betydelser, se Hälsovård (olika betydelser).

Hälso- och sjukvård är de åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, och omfattar därför såväl sjukvården som hälsovården. [1]

Hälso- och sjukvårdens organisation i Sverige redigera

Huvudartikel: Sjukvård i Sverige

I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten.

Staten redigera

Staten är ansvarig för den övergripande hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen.

Region redigera

Regioner ansvarar för att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård.

Kommunerna redigera

Kommunerna ansvarar för vård av äldre samt stöd och service till dem som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård. Kommunerna ansvarar också för boende, sysselsättning och stöd till dem med psykiska funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvårdens tre nivåer redigera

Det finns nio regionsjukhus, omkring 70 läns- och länsdelssjukhus samt drygt 1 000 vårdcentraler. Detta ger tre nivåer:

Se även redigera

Källor redigera