Fysioterapi (även kallat sjukgymnastik) innefattar undersökning och behandling för att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden, men också utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt, och organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa. Det är ett akademiskt ämne och utövas av fysioterapeuter (tidigare benämnda sjukgymnaster). Fysioterapeutiska åtgärder kan vara primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande.

Fysioterapi

I yrkesrollen ingår att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på organisations-, grupp- och individnivå. Där ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta är vanligt. En fysioterapeuts fokus är på hälsa och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes betyder "hälsans ursprung", det som gör eller håller individen frisk. Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv.

SverigeRedigera

Huvudartikel: Fysioterapi i Sverige

Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med 1 januari 2014 fysioterapeut.[1] Den som före den 1 januari 2014 var sjukgymnast måste för att få kalla sig fysioterapeut ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel. Den som får legitimation som fysioterapeut får inte kalla sig sjukgymnast.[2]

FinlandRedigera

I Finland är yrkesbeteckningen skyddad enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Verka som fysioterapeut får den som genomgått en godkänd utbildning i Finland eller en liknande utbildning i någon annan stat inom EU eller EES.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera