Forumciv

ideell medlemsorganisation för människors rättigheter
(Omdirigerad från Forum Syd)

Forumciv (av organisationen skrivet ForumCiv), tidigare Forum Syd, är en ideell förening som förmedlar bidrag från Sida till utvecklingsprojekt. Den omattas inte av offentlighetsprincipen.[1]

Forumciv
KlassificeringIdeell förening
Syfte/fokusBistånd
SäteStockholm

Den är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation[2] Enligt organisations stadgar arbetar den för människors rättigheter. Arbetet går ut på att stärka människor som arbetar både för att hävda sina rättigheter och skapa långsiktig och hållbar utveckling. Forumciv har samarbete med ett stort antal organisationer och nätverk i civila samhället världen över. Forumciv är en av Sidas ramorganisationer[3].

HistoriaRedigera

Forumciv (då Forum Syd) bildades 1995 efter en sammanslagning av Svensk Volontärsamverkan (SVS) och Bistånd och information genom frivilliga organisationer, (BIFO). Ordförande för Forumcivs interimsstyrelse var Henrik Pederby som representerade medlemsorganisationen Diakonia i SVS:s styrelse.

MedlemsorganisationerRedigera

Forumciv har 143 svenska medlemsorganisationer[4] som arbetar med internationellt bistånd och globala frågor. Bland medlemmarna finns till exempel SOS Barnbyar, Individuell Människohjälp, RFSL och Afrikagrupperna.

Styrelseordförande är Victoria Enström.[5]

VerksamhetRedigera

Forumciv arbetar med program för utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter inriktat på kvinnors rättigheter, utveckling av lokal demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö- och klimatfrågor. Inriktningen är att ge stöd till lokala organisationer och nätverk för att de ska öka sin egen kapacitet att långsiktigt arbeta med dessa frågor. I allt arbete finns ett nära samarbete mellan Forumciv och det lokala civila samhället. Förutom kontoret i Sverige finns landkontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia, Vilnius (program Vitryssland) och Liberia.

Forumciv vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i totalt 70 länder. Forumciv bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling samt stöd till svenska enskilda organisationers biståndsarbete världen över. Allt arbete sker enligt Sidas regelverk och anvisningar[6]. Organisationer måste exempelvis vara demokratiskt uppbyggda för att få bidrag.

Forumciv arbetar även med informationsarbete när det gäller globala utvecklingsfrågor, till exempel skatteflykt, land grabbing, miljö- och klimat samt civilsamhällets villkor och utveckling.

EkonomiRedigera

Varje år får Forumciv cirka 200 miljoner av Sida. Miljonerna fördelas till biståndsorganisationer som inte kvalificerat sig för att få medel direkt av Sida.[7]

Verksamheten finansieras till största delen genom ekonomiskt stöd från Sida,[8] men även från EU och utländska myndigheter och ambassader. Forumciv är också juridisk huvudman för nätverket och webbplatsen Globalportalen, med ett 50-tal medlemsorganisationer.

ÖvrigtRedigera

Liberala ungdomsförbundet har riktat kritik mot dåvarande Forum Syds tidigare hantering av bidragsförmedling till enskilda organisationer.

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Information för civilsamhällesorganisationer (CSO)”. www.sida.se. http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Civila-samhallet-organisationer/. Läst 24 juli 2020. 
  2. ^ ”Forum Syds stadgar”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201213933/http://www.forumsyd.org/PageFiles/1230/Stadgar_rev%2020131130.pdf?epslanguage=sv. Läst 28 januari 2014. 
  3. ^ ”Sidas ramorganisationer”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201231544/http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Civila-samhallet-organisationer/Om-samarbetet-med-det-civila-samhallet/Stod-till-svenska-organisationer-genom-ramavtal/. Läst 28 januari 2014. 
  4. ^ ”Forum Syds medlemsorganisationer”. Arkiverad från originalet den 21 maj 2019. http://www.forumsyd.org/Medlem/Medlemsorganisationer/. Läst 21 maj 2019. 
  5. ^ ”Forum syds styrelse”. https://www.forumsyd.org/sv/om-oss/styrelsen. 
  6. ^ ”Sidas regler”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201214337/http://www.forumsyd.org/Soka-bidrag/Referensdokument/Sidas-instruktion1/. Läst 28 januari 2014. 
  7. ^ Westerholm, Johan.. Islamismen i Sverige : Muslimska brödraskapet. sid. 129. ISBN 978-91-984888-4-5. OCLC 1134480630. https://www.worldcat.org/oclc/1134480630. Läst 21 juni 2020 
  8. ^ ”Stöd från Sida 2013”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140201225804/http://www.sida.se/Global/Partners/The%20Civil%20Society/Beviljade%20anslag%202013.pdf. Läst 28 januari 2014. 

Externa länkarRedigera