Ammoniumformiat är en jonförening av ammoniak och myrsyra. Den har formeln NH4COOH.

Ammoniumformiat
Strukturformel
Systematiskt namnAmmoniumformiat
Kemisk formelNH4HCO2
Molmassa63,056 g/mol
UtseendeVita kristaller
CAS-nummer540-69-2
SMILESO=C[O-].[NH4+]
Egenskaper
Densitet1,28 g/cm³
Löslighet (vatten)1430 g/l
Smältpunkt116 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
Irriterande Irriterande
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
0
LD502250 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Eftersom ammoniumformiat är ett salt av en svag syra och en svag bas så smälter den vid relativt låga temperaturer. När den upphettas sönderfaller den till formamid (CHONH2).

 

FramställningRedigera

Ammoniumformiat framställs genom att myrsyra (HCOOH) får angripa ammoniak (NH3).

 

AnvändningRedigera

Ammoniumformiat används huvudsakligen för att tillverka formamid, men den spelar också en viktig roll vid hydrogenering av omättade kolväten med palladium-på-kol (Pd/C) som katalysator. Vid kontakt med Pd/C sönderfaller ammoniumformiat till vätgas (H2), koldioxid (CO2) och ammoniak. Vätgasen binds till ytan av palladiumet där det kan reagera med funktionella grupper. Till exempel kan alkener reduceras till alkaner och aldehyder till alkoholer.

Se ävenRedigera