Fock (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Fock kan avse:

  • Fock – ett segel framtill på en segelbåt eller ett segelfartyg
    • Bredfock – benämningen på det råsegel
    • Rullfock – ett försegel där det med en mekanism går att från sittbrunnen beslå det genom att rulla upp det på staget
    • Stagfock – det försegel som sitter på förstaget mellan stäven och undermasten
  • Fock (adelsätt) – en adelsätt