Bredfock sedd förifrån

Bredfock är benämningen på det råsegel som ibland förekommer, infäst vid fockmastens salningsnedsegelriggade fartyg, såsom skonare och slupar.