Flyktighet är inom fysik ett mått på hur lätt ett ämne avdunstar. Ett lättflyktigt ämne avdunstar lätt även vid låg temperatur.

Ett flyktigt minne är ett datorminne som förlorar information när strömförsörjningen stängs av, exempelvis DRAM och SRAM, men inte flashminne och PROM-minne.

Se ävenRedigera