Fjärding (äldre form: Fjärdung), fjärdedel.

  1. Kärl för våta varor och stundom för lakegods = 1/4 tunna = 12 kannor = 2 åttingar = 31,4 liter, för torra varor = 1/8 tunna = 1/4 spann = 4 kappar = 18,3 liter. 1 tunna våta varor = 4 fjärdingar = 48 kannor = 125 liter.
  2. Förr en av de fyra delar, vari ett härad var delat; även fjärdedelen av ett skeppslag, en by o.s.v.
  3. (Isl. fiórðungr). Se Allting.

Se ävenRedigera

KällorRedigera