Öppna huvudmenyn

En kappe = 1,75 kannor = 4,58 liter.

En kappe är ett gammalt svenskt rymdmått för torra varor. År 1515 var 1 spann = 20 kappar. Enligt 1665 års regelverk var 1 kappe = 1/32 tunna (för torra varor) = 1/16 spann = 7/4 kanna = 4,58 liter. Efter metersystemets införande i Sverige har kappe ibland kommit att användas för 5 liter. Anm. Kan även heta kappa/kappor.