Fjärdingsväg

Äldre svenskt längdmått (2672 m)

En fjärdingsväg är en fjärdedels gammal svensk mil. En fjärdingsväg motsvarar 9 000 fot eller 4 500 alnar, alltså 2 672 meter eller 2,672 kilometer.

Se ävenRedigera