Filon från Byzantion, Filon av Bysans eller Philo Mechanicus var en grekisk ingenjör. Hans exakta levnadsår är inte kända, men han verkade under andra hälften av 200-talet f.Kr.[1] (Den Filon från Byzantion som skrev om världens sju underverk, under titeln De septem mundi miraculis, är en annan person som levde under 300- eller 400-talet.)

Ingenjören Filon skrev ett stort verk, Mechanike syntaxis - ungefär "Mekanikkompendium" - bestående av nio böcker varav delar finns bevarade.[1] Annat har överlevt genom att de införlivats i arbeten av Vitruvius och arabiska författare.

  • Isagoge (εἰσαγωγή) en introduktion till matematik. Finns delvis bevarad på grekiska.
  • Mochlica (μοχλικά), om allmän mekanik.
  • Limenopoeica (λιμενοποιικά), om att bygga hamnar.
  • Belopoeica (βελοποιικά), om artilleri. Finns bevarad på grekiska.
  • Pneumatica (πνευματικά) om anordningar som drivs med luft eller vatten. Text härur om pneumatik översattes först till arabiska och därifrån till latin, varav den latinska versionen finns bevarad.
  • Automatopoeica (αὐτοματοποιητικά), om mekaniska leksaker. Finns delvis bevarad på grekiska.
  • Parasceuastica (παρασκευαστικά), om förberedning för belägring.
  • Poliorcetica (πολιορκητικά), om konsten att utföra en belägning. Finns bevarad på grekiska.
  • Peri Epistolon (περὶ ἐπιστολῶν), om hemliga brev.

Inom matematiken arbetade Filon på kubens fördubbling, vilket han behövde för vidareutveckling av katapulten.

Filon var lärjunge till Ktesibios.[1] Han kom från Byzantium men levde och verkade i Jerusalem.

KällorRedigera