Efter Kristus

(Omdirigerad från F.Kr.)

Efter Kristus (ofta förkortat e.Kr.[a]) är den i modern svenska vanligtvis använda benämningen på årtal enligt de Julianska och Gregorianska kalenderna. Ofta är "efter Kristus" underförstått. För årtal och tidsangivelser före år 1 skrivs före Kristus (förkortat f.Kr.) efter angivelsen.

Kalendern utgår från en medeltida uppskattning av tidpunkten för Jesu födelse. I Europa har det varit det dominerande systemet för att ange årtal sedan medeltiden. Idag är det det mest utbredda systemet för att ange årtal i världen, och används som informell standard i vetenskapliga och kommersiella sammanhang.

I svenska texter använder man emellanåt f.v.t. och e.v.t. eller v.t. (före respektive efter vår tideräkning), när man vill distansera sig från kopplingen till kristendomen.[2] Andra förslag till mer konfessionsneutral tideräkning, till exempel Holocén tid, har hitintills inte vunnit acceptans.

Internationellt bruk i dagRedigera

Den engelskspråkiga världen använder B.C. (Before Christ) för f.Kr. och A.D. (Anno Domini, utförligare anno Domini nostri Iesu Christi, latin för i Herrens år resp. i vår Herres Jesu Kristi år) för e.Kr. Parallellt används BCE (Before Common Era) för f.v.t. och CE (Common Era) för e.v.t. FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan har motiverat stöd för den sistnämnda terminologin med att den Gregorianska kalendern inte längre exklusivt tillhör de kristna; den fyller funktionen av ett gemensamt sätt att räkna tid mellan folk av olika tro och kulturer.[3]

Efter den Gregorianska kalenderns införande har bruket att sätta ut AD vid årtalet stadigt minskat.

Naturvetenskapligt daterad ålderRedigera

Vid naturvetenskaplig datering av arkeologiska fynd, astronomiska objekt, med mera, anges ofta ålder som annum (antal år gammal), kiloannum (tusen år), megaannum (miljoner år) och gigaannum (miljarder år), istället för datum.

Vid datering med kol-14-metoden används år före nutid (years before present, B.P.), det vill säga approximativt antal år innan 1950. Det årtalet har valts därför att metoden uppfanns då och metoden inte längre ger entydiga resultat efter 1950 på grund av att kärnvapenprovsprängningar då kraftigt ändrade kol-14-nivån i jordens atmosfär. Alternativt används kalibrerade år före nutid (B.P. cal), det vill säga år innan 1950, kompenserat för tillfälliga fluktuationer av kol-14-nivån i atmosfären under historiens gång.

Se ävenRedigera

KommentarerRedigera

  1. ^ Rekommenderas av Språkrådet.[1]

KällhänvisningarRedigera

  1. ^ Svenska skrivregler, s. 140., Liber 2008.
  2. ^ Harrison, Dick. ”Anno Domini”. Historiebloggen. SvD. http://blog.svd.se/historia/2011/02/25/anno-domini/. Läst 2 oktober 2018. 
  3. ^ Annan, Kofi A., (som FN:s generalsekreterare) (28 juni 1999). ”Common values for a common era: Even as we cherish our diversity, we need to discover our shared values”. Civilization: The Magazine of the Library of Congress. Arkiverad från originalet den 1 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110501020027/http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/articleFull.asp?TID=37. Läst 10 januari 2010. 

Vidare läsningRedigera

  • Declercq, Georges. Anno Domini: The origins of the Christian era. Turnhout: Brepols, 2000. ISBN 2-503-51050-7 (engelska)
  • ———. "Dionysius Exiguus and the Introduction of the Christian Era". Sacris Erudiri 41 (2002): 165–246. Kommenterad version av delar av Anno Domini. (engelska)
  • Duncan, D. E. Kalendern - Människans 5000-åriga kamp att rätta klockan efter himlen (1999) ISBN 91-46-17422-2; översättning av G. Rydström från eng. The Calendar (1998) ISBN 1-85702-721-3 .
  • Richards, E. G. Mapping Time. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0-19-286205-7 (engelska)