Efter vår tideräkning (vt, v.t. eller e.v.t.) och före vår tideräkning (fvt, f.v.t.) alternativt före vår tideräknings början (f.v.t.b.)[1] är beteckningar för årtal enligt den gregorianska kalendern (och dess föregångare den julianska kalendern), avsedda att markera avstånd från kopplingen till kristendomen.[2] Årtal fvt betyder samma sak som årtal före Kristus (f.Kr.) och åsyftar antal år före år 1. År vt betyder samma sak som år efter Kristus (e.Kr.), vilket följaktligen är antal år efter och inklusive år 1. I båda systemen saknas år noll. Beteckningarna fvt och vt är mindre vanliga än f.Kr. och e.Kr.[2] Termerna används i vissa läroböcker.[3][4][5][6]

Förkortningarna har tillkommit under andra hälften av 1900-talet i avsikt att vara konfessionsneutrala alternativ på svenska till de traditionella f.Kr. respektive e.Kr.[7] Med "vår" avses en neutral beteckning på vedertagen västerländsk gregoriansk era GE, som brukas allmänt internationellt i officiella sammanhang.[7] Utläsningen "vår tideräkning" kan dock upplevas som kontroversiell,[källa behövs] och kan istället utläsas "västerländsk tideräkning"[2] eller "vanlig tideräkning"[källa behövs]. Språkrådet har ifrågasatt att det verkligen skulle vara mer neutralt att dölja tideräkningens utgångspunkt ifrån Kristi födelse istället för att deklarera den öppet.[1] Även om kopplingen till kristen tro gör att skrivningen "före Kristus" kan upplevas som kontroversiell, rekommenderar Språkrådet i Norge "före och efter Kristus" som teologiskt neutrala uttryck i vanligt språkbruk.[8]

F.v.t. (och motsvarande begrepp på andra språk) används av en del teologer för att undvika paradox när man talar Jesu födelse, som anses ha skett någon gång mellan åren 7 f.v.t. och 4 f.v.t.[9] Jehovas vittnen övergick till att enbart använda f.v.t. och v.t. (och motsvarande begrepp på andra språk) på 1960-talet i tidskriften Vakttornet, utom i vissa citat.

Motsvarande termer internationelltRedigera

Den gregorianska kalendern används idag i de flesta länder, oavsett religion och politisk ideologi, i många fall inkluderande en referens till Kristus. Det engelska språkets traditionella uttryck Anno Domini (AD, i Herrens år) och Before Christ (BC, före Kristus) kom till under en tid, då kristendom hade de facto hegemoni i västvärlden. Uttrycken kan upplevas besvärande för exempelvis ateister och rättrogna judar att använda, då dessa kan ha tagit ställning mot kristendom och inte anser att Jesus har sådan särställning som Dominus (Herre) och Kristus (Messias).

Den tidigast hittills upptäckta förekomsten av motsvarigheten till f.v.t. och v.t. på latin (vulgaris aerae) är i en bok från 1615 av Johannes Kepler.[10] Vulgaris aerae (vanlig eller allmän tidräkning) skulle skiljas från det regnala året som angav hur länge monarken hade regerat och var alltså kungligt. Språkbruket har förekommit i latin sedan 1701.

Under franska revolutionen, då republikaner tog ställning mot statsreligion, brände kyrkor och försökte skapa en sekulär stat, gjordes försök att undvika kristna referenser. Termerna "avant Notre ère" (f.v.t.) och "Notre ère" (v.t.) kom därmed att spridas i Frankrike, med flera länder.

I socialistiska länder i Sovjetblocket utgjorde motsvarigheter till v.t. och f.v.t. standardformulering, exempelvis i Östtyskland användes v.d.Z (vor der Zeitrechnung) och v.u.Z. (vor unserer Zeitrechnung). I dagens tyska litteratur om icke-kristna religioner, särskilt judendomen, används v.d.Z. På tyska används "unser" och på ryska och ukrainska "наша" i samma betydelse utifrån samma kalender som "vår" på svenska.

I den engelsktalande, anglosaxiska världen, förekommer och ökar användningen av den engelska varianten BCE (before common era) och CE (common era) i stället för de traditionella BC och AD även om de senare fortfarande är vanligare.[11] Den amerikanska TV-kanalen History Channel använder BCE och CE enbart vid religiösa icke-kristna ämnen såsom judendom.

spanska skriver man i analogi med det engelska bruket "A.E.C." för Antes de la Era Común och "E.C." för Era Común. Samma analogi används på franska och kinesiska (公元 gongyuan, ordagrant ungefär 'allmän startpunkt'). Även i Japan kan den kinesiska beteckningen förekomma, men vanligast är (西暦) seireki, som betyder 'västerländsk kalender'.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ [a b] ”Hur ska förkortningen f.v.t.b. utläsas?”. Frågelådan. Språkrådet. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927221940/http://www.spraknamnden.se/sprakladan/ShowSearch.aspx?id=id%3D46775%3Bobjekttyp%3Dlan. Läst 4 januari 2014. 
 2. ^ [a b c] Harrison, Dick. ”Anno Domini”. Historiebloggen. SvD. http://blog.svd.se/historia/2011/02/25/anno-domini/. Läst 2 oktober 2018. 
 3. ^ Lennart Göth & Katarina Lycken: PULS Religion för grundskolans senare del sid 54 osv, Stockholm 2005, ISBN 91-27-75720-X
 4. ^ Hans Olofsson & Rolf Uppström: Utkik Religion 7-9 sid 37 osv, Malmö 2014, ISBN 978-91-40-67703-7
 5. ^ Digilär, Natur & Kulturs digitala läromedel (läst 18 maj 2018)
 6. ^ Clio Online, Bonnier Educations digitala läromedel (läst 18 maj 2018)
 7. ^ [a b] "fvt". NE.se. Läst 2 januari 2014. Citat: "Då vår tideräkning numera används allmänt över hela världen kan en neutral beteckning vara önskvärd.".
 8. ^ ”«Før vår tidsregning»/«før Kristus»”. Språkrådet. https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt-ord/For-var-tidsregning--for-Kristus/. Läst 2 oktober 2018. 
 9. ^ Carson, D. A., Moo, Douglas J. & Morris, Leon, An introduction to the New Testament. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House 1992, ss. 54, 56.; Sanders, E.P., The historical figure of Jesus. London: Penguin 1995, s. 10f.; Holmberg, Bengt, Människa och mer: Jesus i forskningens ljus. Lund: Arcus 2005, passim.
 10. ^ ”Common Era”. AbsoluteAstronomy.com. http://www.absoluteastronomy.com/topics/Common_Era#encyclopedia. 
 11. ^ Anno Domini,Common Era,Christian Era,Current Era, Before Christ,Before the Common Era,Before Common Era,Before the Christian Era,Before the Current Era Läst 2014-01-04

Externa länkarRedigera