Försvarets civilförvaltning (FCF) var ett försvarsmaktsgemensam förvaltning inom Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1944–1994. Ledningen var förlagd i Karlstads garnison i Karlstad.[2]

Försvarets civilförvaltning
(FCF)
Forsvarets civilforvaltning vapen bra.svg
Försvarets civilförvaltnings vapen
DepartementFörsvarsdepartementet
SäteStockholm
Inrättad1944
Nedlagd1994
InstruktionFörordning (1992:511) med instruktion för Försvarets civilförvaltning[1]

HistorikRedigera

Försvarets civilförvaltning bildades 1944 och övertog då uppgifter från Arméförvaltningens civila departement och från motsvarande enheter inom marin- och flygförvaltningarna. Försvarets civilförvaltning hade till uppgift att stödja myndigheter inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde när det gällde personaladministration inklusive värnpliktsförmåner, ekonomisk redovisning och vissa juridiska angelägenheter. Myndigheten hade också tillsyn över redovisning och medelshantering samt företrädde staten vid domstolsförhandlingar. Myndighetens avveckling utreddes av en kommitté på förslag av Anders Björck. I kommittédirektivet (1993:17) föreslogs att FCF:s verksamhet skulle fördelas på Värnpliktsverket (värnpliktsrelaterade frågor), Försvarets materielverk (patentfrågor) och Kammarkollegiet (trafikskadereglering).[3]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Försvarets civilförvaltning bildades förlades förvaltningen till Stockholms garnison. År 1978 omlokaliserades förvaltningen till fastighetskomplexet Karolinen i Karlstad. Bakgrunden till omlokaliseringen låg i att minska antalet försvarsanknutna myndigheter, ämbetsverk och institutioner inom Stockholmsområdet, med syfte att frigöra och minska behovet av fastigheter inom Stockholmsområdet.

Generaldirektörer och cheferRedigera

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Försvarets civilförvaltning 1944-??-?? 1994-06-30
Beteckningar
FCF 1944-??-?? 1994-06-30
Förläggningsorter
Stockholms garnison 1944-??-?? 1978-??-??
Karlstads garnison 1978-??-?? 1994-06-30

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Tryckta källorRedigera

  • Nationalencyklopedin, band 7 : Fredl - Gral.
  • Svenska högre ämbetsmän från 1634 av Sten Lewenhaupt P . A . Norstedt & Söners Förlag 1962.
  • Sveriges statskalender för åren 1972, 1976, 1978, 1981, 1989, 1993.

Vidare läsningRedigera

  • Krappe, Inge, red (1994). Försvarets civilförvaltning. Del. 1, 1634-1865: [ett ämbetsverk med anor]. Karlstad: Försvarsmedia. Libris 1880425 
  • Resare, Alf, red (1994). Försvarets civilförvaltning. Del. 2, 1865-1994: [ett ämbetsverk i nutid]. Karlstad: Försvarsmedia. Libris 1880424